MUDr. Vladimír Kratochvíľa, praktický lekár pre dospelých